SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE MOODLE

Vážení uživatelé, 

přihlašujete se do aplikace Moodle spravované společností Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. K dalšímu užívání je nutné, abyste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů a dále potvrdili a následně dodržovali pravidla užívání aplikace Moodle:


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, které zpřístupním společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. v souvislosti s registrací do e-learningového prostředí Moodle na serveru www.pomahameskolam.info. Souhlas udílím v rozsahu popsaném v části „Ochrana osobních údajů“. Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám.


PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE MOODLE 

Prohlašuji, že souhlasím a budu dodržovat následující pravidla užívání aplikace Moodle v projektu Pomáháme školám k úspěchu:

  • V aplikaci Moodle používám své unikátní přístupové jméno a heslo, které nezpřístupním nikomu dalšímu.
  • Do aplikace Moodle nebudu ukládat žádné osobní a citlivé údaje.

Beru na vědomí, že všechny informace a materiály uložené v aplikaci Moodle jsou důvěrné, jsou k dispozici komunitě lidí zapojených do vzdělávacího projektu Pomáháme školám k úspěchu a jsou chráněny autorským právem. Z toho důvodu dále prohlašuji, že

  • Výše uvedené materiály budu používat výhradně jako studijní podklady pro svůj osobní rozvoj a rozvoj svých pedagogických dovedností anebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.
  • Materiály přístupné v aplikaci Moodle budu sdílet pouze s těmi, u nichž jsem si jist, že jsou přímo zapojeni do projektu Pomáháme školám k úspěchu a jsou zavázáni dodržovat stejná pravidla.

Last modified: Thursday, 17 May 2018, 9:28 AM